Logo Minters
Minters, dienstverleners in welzijn

Daarvoor gaat u naar Minters:


Advies en hulp dichtbij


Minters en Wijkteams Vlaardingen vanaf 2 juni weer terug naar werken ‘op normale wijze’

Vlaardingen 27 mei 2020 - Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op. We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. De anderhalve meter samenleving doet zijn intrede. Geen grote groepen bezoeken, afstand houden zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken voor niet vitale beroepen, - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden langzaam maar zeker versoepeld. Ook wij zullen stapsgewijs, met de nodige aanpassingen, de regels gaan versoepelen.

  • Vanaf dinsdag 2 juni (dag na Pinksteren) zullen we cliënten weer fysiek op kantoor ontvangen. Bezoek bij de cliënt thuis houden we nog steeds beperkt. Voor de veiligheid van de professional en de cliënt is geen face-to-face afspraak mogelijk bij gezondheidsklachten van de cliënt of één van de gezinsleden.

  • Daarnaast zullen de wijkteams weer inwoners ontvangen op de inloopspreekuren in de wijken. Dit vindt plaats op een veilige en verantwoorde manier, rekening houdend met de 1,5 meter afstand en de voorschriften van het RIVM. Ook cliëntgesprekken of afspraken met samenwerkings-/ ketenpartners kunnen - indien gewenst – op kantoor worden gehouden.

  • Vanaf 11 mei zijn de scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang weer geopend. De gezinsspecialisten zijn vanaf dat moment weer via school bereikbaar. Zo nodig kunnen er gesprekken op het kantoor van Minters plaatsvinden.

Bij alle fysieke ontmoetingen moeten wij rekening houden met uw en onze gezondheid en dienen we de instructies van het RIVM en de regering te volgen. Dat verwachten we ook van u wanneer u ons bezoekt.

Hoe doen we dat?

  • Alle spreekkamers zijn voorzien van een plexiglas afscheiding tussen professional en bezoeker;

  • Op diverse plekken staan zuilen of flacons met desinfecterende handgel;

  • Indien gewenst zijn er mondkapjes aanwezig (let op: dit is niet verplicht)

  • Na gebruik van de spreekkamers worden deze gereinigd;

  • Kom niet te vroeg of te laat op uw afspraak;

  • Er is beperkt plek in de wachtruimte vanwege de 1,5 meter afstand, daarom kunt u gevraagd worden om buiten te wachten. We vragen u instructies van de receptie of portier hierin te volgen. In de wijkcentra geldt: zijn er meer dan twee mensen in de wachtruimte, wacht dan even buiten.

  • Heeft u milde ziekteverschijnselen? Neem dan telefonisch contact op en kom NIET langs op ons spreekuur of uw afspraak.

Tel. Wijkteams Vlaardingen: 010 - 473 1033 of mail Wijkteams Vlaardingen: info@wijkteamsvlaardingen.nl

Tel. Minters: 010 - 435 1022 of mail Minters: info@minters.nl

Meldpunt verplichte zorg (WvGGZ)

U heeft zorgen over iemand in uw omgeving. Een familielid, buurtgenoot of gewoon iemand die u regelmatig op straat ziet. Er lijkt sprake te zijn van verward gedrag, maar zo ernstig dat vrijwillige zorg niet meer mogelijk is. Daarvoor bestaat binnen de gemeente Vlaardingen het Meldpunt verplichte zorg. Hier kunt u een melding doen over personen waarvan u denkt dat zij verplichte zorg nodig hebben.

Let op: is er sprake van een acute situatie? Daar is dit meldpunt niet voor bedoeld. Bij acute situaties belt u alarmnummer 112.

Opvoeden en opgroeien

Opvoeden en opgroeien

Hoe maak ik mijn kind weerbaarder? Waarom is dit kind zo driftig? Hoe reageer ik als mijn kind wordt gepest? Mijn puberzoon heeft "verkeerde vrienden": wat moet ik doen?

Eigen functioneren & Relaties

Eigen functioneren & Relaties

Hebt u te maken met de gevolgen van werkloosheid? Voelt u zich eenzaam? Hebt u relatieproblemen? Wordt het mantelzorgen u te veel? Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? Of pleger?

Een leefbare buurt

Een leefbare buurt

Wilt u meer contact met uw buren? Hebt u een goed idee voor uw buurt? Vindt u dat er meer voor jongeren moet worden gedaan? Ondervindt u overlast in uw straat? Wilt u zich inzetten voor uw wijk?

Astrid Solter - Teamleider Wijkteam Vlaardingen Holy

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Astrid Solter

Functie: Teamleider Wijkteam Vlaardingen Holy

"Zorgen dat mensen zelf weer verder kunnen met hun leven, daar doe ik dit werk voor!"

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2020 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon