Logo Minters

Woonbegeleiding werkt!

De 33-jarige Cleyton staat op de zogenoemde ‘veelplegerslijst’ van de politie. Hij veroorzaakt overlast door zijn openbare dronkenschap en agressie. Aan mij werd gevraagd of ik wilde kijken of er voor Cleyton zorg te krijgen zou kunnen zijn.

Mijn eerste contact met Cleyton vond plaats op het politiebureau. Hij gaf aan niet meer in aanraking te willen komen met politie en justitie en zijn leven te willen beteren. In de daaropvolgende periode heb ik samen met Cleyton een aantal praktische zaken geregeld zoals een huisarts en een tandarts. Zijn zorgpremie is geactiveerd en een uitkering opgestart.

Woonbegeleiding

Hij woonde nog bij zijn moeder, maar had daar te weinig privacy. Omdat ook Woonplus Schiedam partner is in de nazorg van (veel)plegers, is hij bij deze woningcorporatie aangemeld voor een woning. Afspraken hierbij zijn dat de woning op naam van Minters staat en dat een cliënt, in dit geval Cleyton, een zorgovereenkomst krijgt waarin is opgenomen dat hij woonbegeleiding accepteert. Ik heb Cleyton uitgelegd dat als hij gedurende een jaar geen overlast veroorzaakt en de huur netjes betaalt, het huurcontract in overleg met Minters op zijn naam zal worden gezet.

Een daginvulling zonder alcohol

We zijn nu een halfjaar verder. Cleyton woont naar zijn zin, heeft woonbegeleiding en is niet meer in aanraking geweest met de politie. In verband met zijn alcoholproblematiek heeft hij binnenkort een intakegesprek bij de in verslavingsziekten gespecialiseerde Bouman GGZ. Samen met de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) wordt gekeken naar een zinvolle daginvulling. Van de politie kreeg hij een compliment omdat hij geen overlast meer veroorzaakt. Ik bespreek zijn situatie elke maand in de casusvergadering over de veelplegers. Daarbij zijn ook de politie, Woonplus en Bouman GGZ aanwezig. Als Cleyton zo doorgaat, zal hij na verloop van tijd van de veelplegerslijst worden verwijderd.

Eigen functioneren & Relaties

Marco Wolvers - Sociaal raadsman

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Marco Wolvers

Functie: Sociaal raadsman

LinkedIn

“Heb je een zorgverzekering, een huurhuis en/of kinderen, dan heb je misschien recht op een tegemoetkoming in de kosten die je daarvoor maakt. Hiervoor bestaan verschillende toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. Helaas ontstaan daardoor ook veel problemen. Wil je het aanvragen of moet je terugbetalen en denk je dat het niet klopt? Samen kijken we naar een oplossing!”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon