Logo Minters

Een luisterend oor en een verwijzing voor Wera

Ik krijg een telefoontje van een medewerker van de vrouwenopvang. Ze maakt zich zorgen over Wera, een 42-jarige Poolse vrouw. Na een geslaagd hulpverleningstraject woont zij nu zelfstandig, maar onlangs is multiple sclerose bij haar vastgesteld. De medewerker van de vrouwenopvang heeft Wera voor psychosociale ondersteuning verwezen naar Minters.

Wera meldt zich in mijn spreekkamer voor een intakegesprek. Ze is alleen, heeft geen kinderen, woont hier bijna vijf jaar en heeft een Poolse vriendin. Er is goed met haar te communiceren. Ze heeft moeite met lopen en ook het schoonhouden van haar flat is een probleem. Haar flat heeft nog een lavet, zodat het een hele onderneming voor haar is om te douchen. Op dit moment heeft ze last van vermoeidheid. Ze kan niet werken, winkelen en uitgaan. Daardoor dreigt ze te vereenzamen. Ze is gewezen op de vrijwillige thuishulp van de Maaskring Groep/Pameijer Keerkring, die mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische en sociaalpsychische problemen ondersteunt. Maar Wera heeft andere vormen van ondersteuning en begeleiding nodig.

Motiveren en formuleren

Mijn verwijsbelletje gaat rinkelen: natuurlijk kan ik haar wijzen op het aanvragen van thuiszorg, ergo- en fysiotherapie. Maar gezien haar ziekte is ze waarschijnlijk beter op haar plaats bij de revalidatiedagbehandeling. De revalidatiearts bepaalt dan of een behandeling nuttig is en een team dat bestaat uit een ergotherapeut (dagbesteding, hulpmiddelen), fysiotherapeut (bewegingsoefeningen), maatschappelijk werker (psychosociale hulp), logopedist (spreekoefeningen) stelt een behandelplan op. Ik bespreek dit met Wera en adviseer haar hiervoor een verwijzing aan te vragen bij haar huisarts of specialist. Ik help haar de situatie goed te omschrijven en haar vragen te formuleren.

Opluchting

Omdat het haar te veel moeite kost om naar mijn spreekuur te komen, bel ik haar na de afspraak die ze met haar specialist heeft gehad. Opgelucht vertelt Wera me dat ze is verwezen naar revalidatiedagbehandeling Rijndam in het Schielandziekenhuis. Niet veel later belt ze me zelf op: ze is onderzocht door de revalidatiearts en komt in aanmerking voor revalidatiedagbehandeling. Ze wordt binnenkort opgeroepen voor de eerste behandeling. In overleg met haar sluit ik haar dossier af.

Eigen functioneren & Relaties

Jorien Wassenaar - Participatiemedewerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Jorien Wassenaar

Functie: Participatiemedewerker

"Ik ondersteun mensen bij het in kaart brengen van persoonlijke behoeften zoals: in contact komen met anderen, maar het kan ook gaan om gezamenlijke behoefte, bijvoorbeeld: iets doen aan de verpaupering van de wijk. Ik help de bewoners bij het maken van een plan van aanpak én bij de uitvoering hiervan. Dan zie je dat mensen (her)ontdekken over hoeveel talent, kennis en vaardigheden ze zelf beschikken om er (alleen of met elkaar) vorm aan te geven.”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon