Logo Minters

Zelf beslissen is belangrijk

Mevrouw Berbic (53) is ‘gestuurd’ (zo voelt ze dat) door haar huisarts. Ze huilt veel de laatste maanden en zit in de ziektewet. Ze zegt eigenlijk niet te begrijpen waarom de huisarts haar naar de sociale professionals van Minters verwezen heeft. Ik leg haar uit wat ze van ons mag verwachten en dat ze binnen twee weken een aanbod krijgt voor een uitgebreid intakegesprek.

Mevrouw Berbic heeft momenteel een latrelatie. Uit een eerder huwelijk heeft zij drie volwassen kinderen, van wie er twee getrouwd zijn. Zij heeft een kleindochter van twee jaar. Het aanmeldingsgesprek verloopt emotioneel, maar mevrouw geeft aan graag met mij verder te willen praten, vooral omdat zij het gevoel heeft dat het klikt. Ik kan niets beloven, behalve dat ik haar verzoek in het cliëntenoverleg zal meenemen. Ik suggereer dat haar emoties mogelijk te maken hebben met ingrijpende en/of onverwerkte ervaringen. We bekijken samen of er mensen in haar omgeving zijn bij wie zij terecht kan als het nodig is.

Rouwen om een abortus

In het intakegesprek, dat inderdaad met mij plaatsvindt, blijkt dat mevrouw twee jaar geleden een abortus heeft ondergaan. Ze veronderstelde in de overgang te zijn, maar bleek zwanger. Haar toenmalige echtgenoot drong haar de abortus min of meer op. Ze heeft geprobeerd de abortus te relativeren en er niet meer bij stil te staan, maar dat lukte niet. Korte tijd later werd het huwelijk ontbonden, ook om andere redenen. Haar schuldgevoelens over de abortus namen steeds meer toe en zijn er nog steeds. Na het intakegesprek volgen drie gesprekken waarin wij samen op zoek gaan naar de rode draad in haar situatie. Het blijkt te gaan om het niet zelf mogen beslissen over belangrijke zaken in het leven en dus ook: over haar eigen leven. Inmiddels heeft zij een nieuwe vriend en enkele mensen met wie zij zo nodig kan praten. Zij is aan de slag gegaan met een rouwproces rond de verloren baby en heeft contact met haar huisarts over haar lichamelijke gesteldheid en de voorbereiding op de menopauze. Langzaam maar zeker krijgt ze haar leven op de rit en leert ze eigen keuzes te maken.

Eigen functioneren & Relaties

Marco Wolvers - Sociaal raadsman

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Marco Wolvers

Functie: Sociaal raadsman

LinkedIn

“Heb je een zorgverzekering, een huurhuis en/of kinderen, dan heb je misschien recht op een tegemoetkoming in de kosten die je daarvoor maakt. Hiervoor bestaan verschillende toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. Helaas ontstaan daardoor ook veel problemen. Wil je het aanvragen of moet je terugbetalen en denk je dat het niet klopt? Samen kijken we naar een oplossing!”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon