Logo Minters

Een vinger aan de pols

De huisarts waar ik als praktijkondersteuner werk, wil met mij overleggen over de 69-jarige heer De Vries. Hij komt geregeld op het spreekuur met vage klachten. Daarbij laat hij weten dat de zorg voor zijn vrouw hem de laatste tijd teveel is en dat zij elkaar vaak in de haren vliegen. Mevrouw De Vries heeft last van epilepsie, is slecht ter been en haar geheugen laat haar soms in de steek.

De huisarts heeft meneer De Vries al enkele weken geleden geadviseerd naar het spreekuur van mijn collega's bij Minters te gaan, maar dat heeft hij niet gedaan. Ik spreek met de huisarts af dat ik op huisbezoek zal gaan. Ik maak meteen een afspraak met het echtpaar. Gelukkig kan ik ze ervan overtuigen dat het zinvol is om die afspraak tóch te maken.

Professionele en vrijwilligershulp

Tijdens het eerste gesprek met een sociale professional van Minters blijken er meerdere problemen te zijn, waaronder een chaotische financiële administratie en oplopende schulden. Meneer De Vries slaapt slecht en is bezorgd over de gezondheid van zijn vrouw. Hij schaamt zich voor de schulden en is om die reden niet naar de eerdere afspraak gegaan. Het feit dat ik zelf contact met hem heb opgenomen vindt hij prettig. Ik bespreek met het echtpaar de mogelijkheid van schuldhulpverlening en ook van thuiszorg, zaken die hen wel aanspreken. Betrekkelijk snel komt er huishoudelijke hulp. Een vrijwilliger van Seniorenwelzijn ordent samen met het echtpaar de administratie. Ondertussen verzamel ik de benodigde papieren voor aanmelding bij de schuldhulpverlening. De huisarts heeft dagopvang voor mevrouw aangevraagd. Al deze vormen van ondersteuning leveren een belangrijke en structurele bijdrage aan de nodige rust en regelmaat in huize De Vries. Gedurende enkele maanden ga ik zo nu en dan bij het echtpaar langs te kijken hoe het gaat. Dan verslechtert de gezondheidssituatie van mevrouw De Vries en neemt de thuiszorg de coördinatie van de zorg over.

Eigen functioneren & Relaties

Jorien Wassenaar - Participatiemedewerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Jorien Wassenaar

Functie: Participatiemedewerker

"Ik ondersteun mensen bij het in kaart brengen van persoonlijke behoeften zoals: in contact komen met anderen, maar het kan ook gaan om gezamenlijke behoefte, bijvoorbeeld: iets doen aan de verpaupering van de wijk. Ik help de bewoners bij het maken van een plan van aanpak én bij de uitvoering hiervan. Dan zie je dat mensen (her)ontdekken over hoeveel talent, kennis en vaardigheden ze zelf beschikken om er (alleen of met elkaar) vorm aan te geven.”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon