Logo Minters

Een win-winsituatie

Als mantelzorgconsulent heb ik een afspraak met de 48-jarige Johan. Hij zorgt voor zijn vrouw die kampt met ernstige artrose en ook voor zijn nog thuiswonende dochter met een beperking (27). Daarnaast is hij mantelzorger voor zijn 80-jarige moeder, die nog zelfstandig woont.

Johan vertelt dat hij elke dag naar zijn moeder gaat om de warme maaltijd te prakken die ze van een zorgcentrum betrekt. Terwijl zij eet, drinkt hij een kop koffie en een paar keer per week stelt hij samen met zijn moeder het boodschappenlijstje op. Hij doet dus ook de boodschappen voor zijn moeder, en voorkomende klusjes in haar huis. Daarnaast is hij actief als vrijwilliger in een buurtcentrum. Kortom: Johan heeft het druk. Als hij, zo zegt hij mij, dan ook nog het huishouden moet doen, zou hij het vrijwilligerswerk moeten schrappen. En dat wil hij niet.

Fietsen met de jongens

Ik leg hem uit hoe de indicatiestelling voor huishoudelijke hulp in elkaar zit. Als je een zieke partner hebt, maar zelf gezond van lijf en leden bent, kom je niet in aanmerking voor huishoudelijke hulp. Dat had hij zich niet gerealiseerd. Daarom hebben we samen gekeken naar zijn dagelijkse takenpakket en besproken hoe hij effectiever met zijn tijd zou kunnen omgaan. Ook heb ik geadviseerd hulp in te schakelen van anderen, zodat hij niet meer dagelijks naar zijn moeder hoeft. Dat bleek een kleine moeite, want degenen die de maaltijd bij zijn moeder brengen, waren meer dan bereid om haar eten ook even hapklaar te maken. De boodschappen kosten hem nu ook minder tijd. Johan bezoekt zijn moeder nu één keer om een boodschappenlijst voor een hele week te maken en één keer om de boodschappen te brengen. Daardoor heeft hij tijd genoeg om thuis het huishoudelijke werk te doen en heeft hij zelfs nog tijd voor zijn hobby: een rondje fietsen met de jongens van zijn fietsclub. Een win-winsituatie vindt hij zelf.

Eigen functioneren & Relaties

Mantelzorg

T 010 435 10 22

E info@mintersmantelzorg.nl

Astrid Solter - Teamleider Wijkteam Vlaardingen Holy

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Astrid Solter

Functie: Teamleider Wijkteam Vlaardingen Holy

"Zorgen dat mensen zelf weer verder kunnen met hun leven, daar doe ik dit werk voor!"

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon