Logo Minters

Erik en Margot volgen een cursus Assertiviteit

Drie weken geleden meldde Erik zich in mijn spreekkamer. Hij slaapt slecht, is humeurig en kan hier maar moeilijk over praten. Erik werkt in de Rotterdamse haven en wordt bedreigd met ontslag. Zijn vrouw Margot heeft hem naar de huisarts gestuurd en deze heeft hem gewezen op onze cursus Assertiviteit, zodat hij kan oefenen met het uiten van gevoelens.

Ik ga met Erik (39) in gesprek en merk al snel dat het eventuele ontslag hem erg dwars zit. En ook het gevolg daarvan beangstigt hem, namelijk dat zijn gezin straks met minder geld moet rondkomen. Als ik daarover doorvraag, vertelt hij dat Margot het geld beheert, maar niet altijd even effectief. Ze verwent de kinderen nogal en is ook nog eens erg tolerant in de opvoeding. Erik maakt zich grote zorgen. Om zijn gevoelens en gedachten beter onder woorden te kunnen brengen, besluit hij zich aan te melden voor de cursus ‘Assertiviteit’. Ik geef hem het Cursusboekje- en activiteitenboekje en vertel dat hij op onze website meer informatie kan vinden. Hij zal ernaar kijken. Ik stel voor om het volgende gesprek samen met Margot te voeren. Erik stemt hiermee in.

Samen op én in gesprek

De week daarop komen ze samen naar het spreekuur. We bespreken het uitgavenpatroon van het gezin. Margot is inderdaad wat royaal met het uitgeven van geld, zeker als het om de kinderen gaat. Ze probeert hiermee het contact met de jongens goed te houden, want ze halen nogal eens wat kattenkwaad uit op straat. Erik is het niet eens met deze wijze van opvoeden en heeft er ook last van. Margot geeft toe dat ze niet zo goed met geld kan omgaan. Ik vertel haar dat we een cursus ‘Plan je budget’ hebben. Ze wil hier graag aan deelnemen. Om hen te ondersteunen bij de opvoeding van de jongens, maak ik nog drie vervolgafspraken met Erik en Margot. Ze stellen zich hiervoor open en stralen al meer energie uit. Op Eriks werksituatie heb ik geen invloed, maar ik verwacht dat de cursussen en begeleidingsgesprekken een positief effect zullen hebben.

Eigen functioneren & Relaties

Karin Barg - Mantelzorgconsulent

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Karin Barg

Functie: Mantelzorgconsulent

"Ik ben er vooral voor de mantelzorgers in de gemeente Maassluis, en ook voor professionals die in hun werk met mantelzorgers te maken hebben. Dat kunnen medewerkers zijn netwerkpartners, maar ook van scholen en het bedrijfsleven. Immers: mantelzorgers kunnen ook op school zitten of een baan hebben. In de komende tijd zal de samenwerking met het Sociaal Wijkteam Maassluis nog meer vorm en inhoud krijgen."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon