Logo Minters

Ambtelijke molens en een noodvoedselpakket

Op mijn spreekuur ontmoet ik Louise Ledoux. Ze komt binnen en geeft meteen aan dat ze maar tien minuten de tijd heeft. Er is stress en ze moet nog van alles regelen. Ik maak een nieuwe afspraak, zodat we dan meer rust hebben om te kijken wat er speelt. Een paar dagen later meldt Louise zich, samen met haar man, op de afgesproken tijd. Dan wordt mij duidelijk waar de stress vandaan komt…

Jean-Paul Ledoux heeft een arbeidsconflict. Zijn werkgever betaalde structureel minder loon uit dan waar hij recht op heeft en heeft de betaling onlangs helemaal stopgezet. Een knelpunt is dat het echtpaar uit Frankrijk komt en de Nederlandse taal onvoldoende beheerst. In combinatie met de economische teruggang verkleint dit de kansen op een andere baan. Ze krijgen ook geen uitkering, omdat Jean-Paul formeel werk heeft. Omdat er schulden zijn en nauwelijks geld om boodschappen te doen, hebben man en vrouw zich aangemeld bij een sociaal-juridische adviseur. Op zijn advies hebben zij een advocaat in de arm genomen om het achterstallige loon te kunnen vorderen. Dit proces kan weken, misschien zelfs maanden, gaan duren. Voor het gezin – er zijn twee kinderen in de basisschoolleeftijd – biedt dit geen directe oplossing. En die is wel nodig.

Plan van aanpak

Ik neem contact op met de advocaat en met de gemeente om te kijken of we het inkomen voor de familie structureel weer op gang kunnen brengen. Zo nodig wil ik een noodvoorziening laten treffen. Uit het overleg met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente blijkt dat mijn cliënten geen aanspraak kunnen maken op een uitkering. De reden: er is volgens zijn arbeidsovereenkomst een inkomen. De regels worden strak gehanteerd. Bovendien blijkt er – om dezelfde reden – voor dit soort situaties geen noodmaatregel te zijn. Het advies is het loon te vorderen bij de werkgever. Dit scenario wordt ook bevestigd in het overleg met mijn collega’s van de sociaal-juridische advisering en de advocaat. De advocaat is een procedure gestart en het is afwachten of de werkgever medewerking zal verlenen.

Tijdelijke voedselhulp

Als sociale professional benut ik de laatste mogelijkheid om het gezin op korte termijn te helpen. Ik bel de Voedselbank en vertel dat zich bij ons een gezin heeft gemeld dat momenteel geen inkomen heeft. Vanaf vandaag kunnen zij elke vrijdag een voedselpakket afhalen op het uitgiftepunt van de Voedselbank in hun woonplaats. Louise is dolgelukkig, maar vooral dankbaar voor het noodvoedselpakket. Ik bedenk me dat regels vaak geen richtlijnen meer zijn; soms wordt de menselijke maat uit het oog verloren…

Eigen functioneren & Relaties

Angela van Peufflik - Participatiemedewerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Angela van Peufflik

Functie: Participatiemedewerker

"Ik draag ertoe bij dat er verbindingen komen (en blijven) tussen diverse bewoners(organisaties), de gemeente en andere belanghebbenden in de Vlaardingse wijken Holy en Centrum met als doel: eigen plannen en ideeën ter verbetering van de eigen wijk of buurt realiseren. Daarnaast ondersteun ik bij Coach & Co een aantal coaches en hun co’s."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon