Logo Minters

Marian en Jan, Marian en Jacob

De 26-jarige Marian heeft een gewelddadige relatie achter de rug met Jan, de vader van haar vijfjarige dochtertje. Gedurende ruim een jaar had ze last van angsten, durfde nauwelijks naar buiten en hield het liefst de gordijnen dicht. Toen leerde ze Jacob kennen. Het bleek de ware Jacob te zijn en ze wonen sinds twee jaar samen. Marian is nu zes maanden zwanger en samen met Jacob zit ze in mijn spreekkamer. Er zijn problemen…

Het tweewekelijkse contact met de vader van het dochtertje – Jan komt haar dan halen voor een dag of weekend – kost Marian namelijk zoveel energie dat ze weer angstig is geworden. Ze gaat contacten met anderen uit de weg, ook die met haar nieuwe schoonfamilie. Dit nemen de vader en moeder van Jacob haar kwalijk. Zeker nu ook Jacob zijn ouders niet meer bezoekt. Een extra moeilijkheid is het verschil in leefstijl en geloofsovertuiging. Een jaar lang is er nu al geen enkel contact. Jacob en Marian verheugen zich erg op de komst van de baby, maar Jacobs ouders weten nog van niets. De verwijdering tussen Jacobs ouders en dit gezinnetje begint nu ernstig te wringen.

Een brief om het contact te herstellen

Het duurde een paar gesprekken voordat het hoge woord eruit kwam: of ik de mogelijkheid wilde onderzoeken van herstel van contact met Jacobs ouders. Dat wilde ik wel. Ik heb Jacobs ouders een brief geschreven waarin ik hen heb uitgenodigd voor een gesprek. Binnen enkele dagen nam Jacobs moeder contact met me op: zij leed erg onder de verwijdering. Ze had via haar jongste zoon gehoord dat ze oma zou worden en wilde graag komen praten. Ook haar man wilde graag bij het gesprek aanwezig zijn. Het echtpaar bleek zich zwaar in hun eer gekrenkt te voelen en vond het heel vervelend dat er over en weer lelijke dingen waren gezegd. Gedeeltelijk was dat uit onwetendheid met de voorgeschiedenis van Marian, waarover ik ze – volgens afspraak met Marian en Jacob – kort iets heb verteld. Zij kunnen het gedrag van hun schoondochter nu beter begrijpen. Ze realiseren zich dat tot vorig jaar de zo vanzelfsprekende zondagse bezoekjes van hun zoon niet meer zo vanzelfsprekend zijn, en willen hun best doen voor een andere vorm van met elkaar omgaan.

Nieuwe kracht

Van dit gesprek bracht ik verslag uit aan Marian en Jacob. Kort daarop kwam de baby ter wereld. Een paar weken later nam ik contact op om te vragen hoe het ging: het was erg druk met de nieuwe baby en terloops vertelde Jacob dat zijn ouders op kraamvisite waren geweest. Ze hadden zich niet verwijtend opgesteld en waren erg aardig tegen Marian geweest. Hij was daar blij mee en gaf aan de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Nadat ik een paar maanden niets meer van ze had gehoord, hoorde ik van een van mijn collega’s dat Marian nu deelnam aan de cursus Body & Mind voor vrouwen. Dat deed me goed.

Eigen functioneren & Relaties

Vincent Wols - Praktijkondersteuner GGZ Schiedam Centrum-West

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Vincent Wols

Functie: Praktijkondersteuner GGZ Schiedam Centrum-West

"Samen met de cliënt zoek ik naar kracht en bekijken we hoe we deze kunnen activeren en inzetten. Ik stimuleer de cliënt zijn of haar talenten te benutten. En… die liggen vaak dichterbij dan gedacht! In Schiedam zeggen we: Schiedammer ben je samen!"

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon