Logo Minters

Broer en zus maken steeds meer ruzie…

Piet is een ziekelijke, hulpbehoevende man van 62 jaar, die bij zijn zus Ria (49) in huis woont. Hij gebruikt veel medicijnen. Hoewel Ria haar broer graag wil helpen, kan ze de zorg nauwelijks aan en ze raakt depressief. Als het huishouden in het slop raakt, ageert haar vader daartegen. Broer en zus krijgen steeds meer ruzie.

De ruzie loopt uit de hand. Piet slaat Ria en grijpt haar bij de keel. Doordat Piet niet zo sterk is, vallen de verwondingen mee. De buren hebben de politie gewaarschuwd. Deze komt ter plaatse en is van mening dat Piet en Ria een time-out nodig hebben. De politie belt Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, regioteam NWN met de vraag of er opvang geregeld kan worden voor Piet.

Plegeropvang

Sociaal Pension Het Klooster in Maassluis biedt plegeropvang voor maximaal tien dagen. Hier krijgt Piet een plaats en bovendien de nodige begeleiding van een zorgcoördinator van het Steunpunt Huiselijk Geweld. Op een adequate manier omgaan met de machteloosheid die hij ervaart vanwege zijn ziekte is één van de leerpunten. Ondertussen regelt een andere medewerker van het steunpunt voor Piet een crisisplek in een verpleeghuis, zodat Ria tot rust kan komen en haar huishouden op orde kan brengen. Ria krijgt daarbij de nodige ondersteuning van een sociale professional van Minters. Zij leert steviger in haar schoenen te staan en haar dagen en activiteiten – waaronder het huishouden - beter te structureren. Broer en zus willen allebei na verloop van tijd weer in één in huis wonen.

Eigen functioneren & Relaties

Boekje 'Praten helpt! Het verhaal van ouderenmishandeling'

In dit boekje, uitgegeven door de Rijksoverheid, leest u feiten en waargebeurde verhalen over ouderenmishandeling.

Vincent Wols - Praktijkondersteuner GGZ Schiedam Centrum-West

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Vincent Wols

Functie: Praktijkondersteuner GGZ Schiedam Centrum-West

"Samen met de cliënt zoek ik naar kracht en bekijken we hoe we deze kunnen activeren en inzetten. Ik stimuleer de cliënt zijn of haar talenten te benutten. En… die liggen vaak dichterbij dan gedacht! In Schiedam zeggen we: Schiedammer ben je samen!"

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon