Logo Minters

Een nuttig juridisch advies

De 19-jarige Asad bezoekt mijn spreekuur. Na twee jaar hard te hebben gewerkt bij een opslagbedrijf, heeft zijn baas hem verteld dat zijn arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt en niet meer zal worden verlengd. Asad heeft zowel mondeling als schriftelijk bij zijn werkgever gemeld dat hij van mening is dat hij in vaste dienst is. Zijn werkgever heeft echter niet gereageerd.

Wij bestuderen de arbeidsovereenkomsten en loonstroken. Hieruit blijkt dat Asad de eerste zes maanden een nulurencontract heeft gehad. In dit halfjaar werkte hij gemiddeld vijftien uren per week. Daarna kreeg hij een halfjaarcontract voor tien uren in de week. Dit contract is na verloop van een halfjaar stilzwijgend voortgezet en we zijn nu negen maanden verder. Asad heeft naar ons oordeel terecht aangenomen dat hij een contract heeft voor onbepaalde tijd. In de wet is vastgelegd dat wanneer meer dan drie contracten voor bepaalde tijd elkaar opvolgen het vierde contract een contract voor onbepaalde tijd is. In dit geval is het nulurencontract opgevolgd door een halfjaarcontract. Dit tweede contract is stilzwijgend voortgezet na het halfjaar, waardoor op grond van de wet weer een (derde) halfjaarcontract is ontstaan. Na dit halfjaar is een vierde overeenkomst ontstaan voor onbepaalde tijd.

Een brief bracht uitkomst

Samen met Asad stel ik een brief op voor de werkgever met een juridische uiteenzetting van de situatie. Daarbij vermelden we tevens dat de werknemer bereid is indien nodig een advocaat in de arm te nemen. Gelukkig liet de werkgever het niet zo ver komen en is hij met Asad in gesprek gegaan, waarna de zaak werd opgelost.

Eigen functioneren & Relaties

Sociaal-juridische advisering

T 010 435 10 22

E info@minters.nl

Petra van Os - Medewerker Ontruimingspreventie

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Petra van Os

Functie: Medewerker Ontruimingspreventie

"Als een huurder wordt toegelaten tot het traject Ontruimingspreventie (voorkomen huisuitzetting) kan ik hem of haar ondersteunen bij het maken van een nieuwe start. Doel: de zelfredzaamheid op financieel gebied, en ook op andere levensgebieden, vergroten."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon