Logo Minters

De gebeten hond

Thea’s hond Floris wordt tijdens een wandelingetje plotseling gebeten door een loslopende hond. De eigenaar van deze hond – ‘Dat doet hij anders nooit hoor!’ – biedt zijn excuses aan en belooft dat hij de schade zal vergoeden.

Bij de dierenarts blijkt dat Floris gehecht moeten worden, medicijnen nodig heeft en een speciaal hondentuigje. Kosten: ruim € 185. Daar komen de reinigingskosten voor Thea’s jas nog bij, een bedrag van € 55. Zij neemt contact op met de eigenaar van de andere hond en verzoekt hem het totaalbedrag op haar rekening te storten. Hij reageert korzelig en hoewel hij belooft te zullen betalen, gebeurt dat niet. Thea belt ons bureau en vraagt mij om raad.

Aansprakelijk

Ik adviseer haar de man per brief aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Vijf weken later meldt Thea zich op het spreekuur. Zij heeft ook nog een tweede brief geschreven, maar niets gehoord of gezien. In een derde brief wijzen wij de man er namens haar op dat hij op grond van artikel 179 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wel degelijk aansprakelijk is voor de schade die zijn hond aanricht en we verzoeken hem dringend binnen twee weken te betalen. Enkele weken later krijgen we een telefoontje van Thea: de rekening is voldaan.

Eigen functioneren & Relaties

Sociaal-juridische advisering

T 010 435 10 22

E info@minters.nl

Sebastiaan Kardol - Jongerenwerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Sebastiaan Kardol

Functie: Jongerenwerker

“Ik betrek jongeren in Holy bij de samenleving en coach hen bij het zelf invulling geven aan positieve vormen van vrijetijdsbesteding. Zo organiseren jongeren in jongerencentrum Europe activiteiten voor kinderen uit de buurt, maar ook voor henzelf zoals het bouwen van een rapstudio die nu wekelijks in gebruik is om muziek te maken, teksten te schrijven en op te nemen."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon