Logo Minters

Rechten én plichten

Tegenover mij zit Elise, een 41-jarige horecamedewerkster. Het restaurant waar zij werkt heeft onlangs een andere eigenaar gekregen en deze heeft haar meegedeeld dat zij niet meer hoeft te komen. Elise heeft een afspraak gemaakt met de dienst Sociaal-juridische advisering, omdat zij wil weten of dit zo maar kan en wat haar rechten zijn.

Ik kan haar vertellen dat de nieuwe eigenaar met het bedrijf ook de werknemers heeft overgenomen en dat zij daarom in dienst is van de nieuwe eigenaar. Deze is dus ook verplicht om haar salaris door te betalen. Soms wil een nieuwe eigenaar op deze wijze van ouder en dus duurder personeel afkomen, maar dat is wettelijk niet toegestaan.

Eieren voor zijn geld

Daarom is het belangrijk dat Elise hem, bij voorkeur schriftelijk, laat weten dat zij graag wil blijven werken en uiteraard voor hetzelfde salaris. Ik heb haar geholpen met het opstellen van deze brief. Elise is gerustgesteld nu zij meer duidelijkheid heeft en besluit de brief op de post te doen. Na een paar weken belt ze op: haar baas heeft eieren voor zijn geld gekozen. Dat is verstandig, want hij zou een ontslagprocedure op deze gronden nooit gewonnen hebben. Ik vraag Elise nog of de werksfeer onder deze gang van zaken geleden heeft, maar dat blijkt gelukkig niet het geval te zijn. Een gesprek met haar baas heeft de lucht geklaard.

Eigen functioneren & Relaties

Sociaal-juridische advisering

T 010 435 10 22

E info@minters.nl

Angela van Peufflik - Participatiemedewerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Angela van Peufflik

Functie: Participatiemedewerker

"Ik draag ertoe bij dat er verbindingen komen (en blijven) tussen diverse bewoners(organisaties), de gemeente en andere belanghebbenden in de Vlaardingse wijken Holy en Centrum met als doel: eigen plannen en ideeën ter verbetering van de eigen wijk of buurt realiseren. Daarnaast ondersteun ik bij Coach & Co een aantal coaches en hun co’s."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon