Logo Minters

Een gezelligedingenrooster

Het sociale wijkteam vraagt me of ik in gesprek wil gaan met Helga (33) en Bert (61), een jonge vrouw en haar vader. Zij zorgen voor Marja (zijn vrouw en haar moeder), die door een verkeersongeluk hersenletsel heeft opgelopen.

Al snel wordt mij duidelijk dat zowel Helga als Bert ernstig overbelast zijn. We beginnen met het regelen van een indicatie voor dagopvang voor moeder Marja. Daarna maak ik samen met Helga en Bert een compleet plan van aanpak. Zij voelden zich gehoord en alleen dat al biedt hen wat rust en ruimte in hun hoofden.

Respijtzorg

Terug op mijn kantoor probeer ik zo snel mogelijk een vorm van respijtzorg in te zetten om voor beiden de zo sterk ervaren druk te verminderen. In een vervolggesprek komt het ook veranderende gedrag van Marja ter sprake. Ik wijs ze op de websites van de Hersenstichting en een patiëntenvereniging waar het gezin met lotgenoten in contact kan komen. We bespreken ook hoe vader en dochter hun sociale netwerk kunnen inzetten om de zorg voor Marja te delen en over tijd vrijmaken voor jezelf. Iets wat mantelzorgers nog wel eens vergeten…

Oude hobby’s nieuw leven inblazen

We zijn een halfjaar verder en het gaat een stuk beter met Helga en Bert. Marja gaat naar de dagopvang en heeft het er goed naar haar zin. Helga en haar vader hebben hun oude hobby’s weer opgepakt: voor Helga is dat Nordic Walking en Bert legt twee keer per week een biljartje. Samen met familie en vrienden hebben ze een gezelligedingenrooster gemaakt, zodat er nu vijf mensen (in plaats van twee) zijn die wekelijks iets gezelligs met Marja doen. Ook de gedragsveranderingen kunnen ze nu beter plaatsen, waardoor ze meer ontspannen met elkaar kunnen omgaan. Ze zien de toekomst nu met meer vertrouwen tegemoet.

Eigen functioneren & Relaties

Mantelzorg

T 010 435 10 22

E info@mintersmantelzorg.nl

Jorien Wassenaar - Participatiemedewerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Jorien Wassenaar

Functie: Participatiemedewerker

"Ik ondersteun mensen bij het in kaart brengen van persoonlijke behoeften zoals: in contact komen met anderen, maar het kan ook gaan om gezamenlijke behoefte, bijvoorbeeld: iets doen aan de verpaupering van de wijk. Ik help de bewoners bij het maken van een plan van aanpak én bij de uitvoering hiervan. Dan zie je dat mensen (her)ontdekken over hoeveel talent, kennis en vaardigheden ze zelf beschikken om er (alleen of met elkaar) vorm aan te geven.”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon