Logo Minters
Minters, dienstverleners in welzijn

Iftar maaltijden in Wijkcentrum West

Nieuws

Nieuwsbrieven Minters / Wijkteams Vlaardingen

Minters heeft verschillende nieuwsbrieven om haar keten-, samenwerkingspartners en inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam te informeren. Met deze nieuwsbrieven willen we inzicht geven in de manieren, waarop de Wijkteams Vlaardingen en de diverse afdelingen binnen Minters ervoor zorgen dat zij beschikbaar zijn voor inwoners, collega's en voor keten-/samenwerkingspartners.

17 september 2020

Bent u mantelzorger? Reserveer 10 november dan in uw agenda!

Op 10 november organiseert Minters Mantelzorg in samenwerking met Koningshof Maassluis een online theatervoorstelling via een livestream. De voorstelling start om 19.45u en duurt ongeveer tot 21.00u.

n dit bijzondere jaar, waarin nog meer van u gevraagd wordt in de zorg voor uw naaste(n), wil Minters Mantelzorg u als mantelzorger namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam enorm bedanken! Omdat we rekening willen houden met de coronamaatregelen hebben we een verrassing voor u in de vorm van een online event.

Op 10 november 2020 kunt u virtueel 'aanwezig' zijn bij een verrassende theatervoorstelling via een livestream. Aanmelden is niet nodig. Via de website www.mintersmantelzorg.nl kunt u de virtuele voorstelling bijwonen.

Daarnaast hebben we een beperkt aantal plekken beschikbaar om de voorstelling in het theater bij te wonen. Deze plekken willen we graag beschikbaar stellen aan mantelzorgers voor wie het lastig of onmogelijk is om via een livestream mee te kijken. Mocht dit voor u het geval zijn, meld u dan aan voor 10 oktober a.s. via info@mintersmantelzorg.nl.

Let op: i.v.m. de richtlijnen van het RIVM is er een beperkt aantal beschikbare plaatsen. U kunt alleen aanwezig zijn na bevestiging vanuit Minters Mantelzorg. We wijzen de plaatsen uiterlijk 19 oktober toe.

Laat u verrassen en zorg dat u (virtueel) aanwezig bent! Volg ons nu ook via facebook: Minters Mantelzorg MVS

8 september 2020

Kent u iemand die langdurig zorgt voor een ander, die volgens u een verrassing verdient?

Minters Mantelzorg geeft in samenwerking met Theater Koningshof een aantal verrassingsoptredens aan huis weg!

Kent u iemand die langdurig voor een ander zorgt, en volgens u een verrassing verdient? Juist in deze tijd, waarin het mantelzorgen voor een ander extra zwaar kan zijn. Een verrassing in de vorm van een optreden aan huis, om te laten weten dat diegene een kanjer, lieverd of topper is. Geef deze mantelzorger dan op en win een surprise act aan huis voor hem of haar! Laat deze unieke kans niet onbenut en doe mee!

Meld hem of haar uiterlijk 21 september a.s. aan via info@mintersmantelzorg.nl. Geef daarbij aan waarom u vindt dat hij of zij een verrassingsoptreden aan huis verdient! Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden. Onder de inzendingen verloten wij een aantal optredens. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

5 juni 2020

Minters organiseert ZZP-café voor kleine ondernemers

Veel zelfstandig ondernemers worden financieel getroffen door de coronacrisis. Het kabinet en de gemeente doen er alles aan om te helpen. Er zijn daarom voor hen diverse regelingen en steunmaatregelen in het leven geroepen. Om onze kennis op dit gebied met kleine ondernemers te delen organiseert Minters een bijeenkomst voor ZZP’ers: het ZZP-café. Deelname is kosteloos.

Enerzijds organiseren we dit om je te informeren over of waar nodig te ondersteunen bij het aanspraak maken op de regelingen en steunmaatregelen, anderzijds is het ZZP-café ook bedoeld als ontmoetingspunt voor kleine ondernemers. Zo kun je de gevolgen van de corona-crisis bespreken met andere kleine ondernemers en kunnen bijvoorbeeld creatieve ideeën om negatieve financiële gevolgen te voorkomen worden gedeeld.

Wat kunnen wij doen?

Deze netwerk- en informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door de Sociaal Raadslieden. Wij zijn wegwijzer in de ingewikkelde wereld van wetten, regeling, formulieren en (overheids-)instelling. Waar nodig kunnen wij samen met de ZZP’ers kijken welke gevolgen de crisis heeft, en op welke steunmaatregelen of andere regelingen je recht hebt.

In eerste instantie organiseren we twee bijeenkomsten: 11 juni voor ondernemers in Vlaardingen en Maassluis en 18 juni voor ondernemers in Schiedam.

Bij alle ontmoetingen moeten wij rekening houden met uw en onze gezondheid en dienen we de instructies van het RIVM en de regering te volgen. Dat verwachten we ook van u wanneer u ons bezoekt. Om die reden kunnen we een beperkt aantal deelnemers verwelkomen voor deze bijeenkomst.

2 juni 2020

Nieuwe website Wijkteams Vlaardingen

Sinds deze week hebben de vier wijkteams van Vlaardingen een nieuwe website: www.wijkteamsvlaardingen.nl. Met deze website krijgen de wijkteams een frisse, moderne uitstraling met een nieuw logo, nieuwe kleuren en herkenbare symbolen. Met deze laagdrempelige en aantrekkelijke website verwachten we dat inwoners, die behoefte hebben aan zorg of ondersteuning, nog beter de weg weten te vinden naar de wijkteams.

Overigens is er niet alleen een nieuwe website; ook het briefpapier, de folders en de locaties waar de wijkteams gevestigd zijn, krijgen een nieuw jasje. Dit zal naar verloop van tijd aangepast worden en zo zal het oude logo langzaam maar zeker verdwijnen.

Dichtbij, vraaggericht en persoonlijk

Het nieuwe logo van de wijkteams verbeeldt waar de wijkteams voor staan: dichtbij, vraaggericht en persoonlijk. De naar elkaar gekeerde vraagtekens verbeelden een gesprek van vraag en antwoord. In de ruimte tussen de twee figuren ontstaat een hart als teken van betrokkenheid. De wimpel staat voor de officiële en professionele kant van de wijkteams.

Dienstverlening weer ‘op normale wijze’

Vanaf 2 juni kunnen de wijkteams weer inwoners ontvangen op de inloopspreekuren in de wijken. Dit vindt plaats op een veilige en verantwoorde manier, rekening houdend met de 1,5 meter afstand en de voorschriften van het RIVM. Ook cliëntgesprekken of afspraken met samenwerkings-/ketenpartners kunnen - indien gewenst – op kantoor worden gehouden. De gezinsspecialisten zijn (sinds 11 mei) weer via school bereikbaar en er kunnen zo nodig gesprekken op het kantoor van Minters plaatsvinden.

Een luisterend oor, informatie, advies en ondersteuning

Inwoners die zich tijdens deze crisis eenzaam voelen, hun baan kwijt zijn of zich zorgen maken kunnen contact opnemen met de wijkteams. Net als mantelzorgers, die misschien nu nog meer druk ervaren, ouders die het moeilijk hebben met de combinatie thuiswerken en kinderen of mensen die hulp nodig hebben omdat een naaste is overleden.

Samen voor elkaar

De wijkteams bestaan uit professionals, zoals gezinsspecialisten (op school), maatschappelijk werkers, seniorenadviseurs, WMO-consulenten en GGZ-psychologen. Zij werken nauw samen met andere professionals in de wijk, onder wie huisartsen, jeugdverpleegkundigen, jongerenwerkers, leerkrachten, consulenten werk en inkomen en WMO-consulenten van ROGplus. Ook hebben zij contact met verenigingen, kerken, opvanglocaties, vrijwilligersorganisaties en tientallen andere maatschappelijke instellingen. Samen vormen zij een sterk ondersteuningsnetwerk.

11 mei 2020

Jongerenwerk Minters verbindt Vlaardingen corona proof

Het jongerenwerk van Minters is een nieuwe online actie gestart. We willen, met zoveel mogelijk Vlaardingse inwoners, maar ook mensen die werkzaam zijn in Vlaardingen, een zo lang mogelijke (virtuele) menselijke slinger maken. Corona proof verbinden. #humanchain

Op deze bijzondere manier willen we laten zien dat we ondanks de 1,5 meter maatschappij toch verbonden kunnen zijn, dat we samen sterk staan én daarbij is deze houding straks (als het weer kan en mag) het begin van een knuffel.

Woon of werk je in Vlaardingen? Help ons dan om de slinger zo lang mogelijk te maken en laat zien dat jij verbonden bent met Vlaardingen!

Wat moet je doen?

Maak een foto met open armen, upload deze op je eigen Instagram en tag @mintersvld hier in en vermeld de hashtag #humanchain

Heb je geen Instagram of wil je deze niet gebruiken? Geen probleem, stuur dan je foto per e-mail naar Gaby van Houten (gaby.van.houten@minters.nl). Zij zal zorgen dat je foto op de Instagram van Minters (@mintersvld) geplaatst wordt en je onderdeel bent van de Vlaardingse slinger. Vergeet ons niet te volgen en blijf op de hoogte!

1 mei 2020

Het nieuwe nummer van Minters Mantelzorg Magazine is uit!

Het magazine Minters Mantelzorg verschijnt twee maal per jaar en wordt geschreven voor mantelzorgers én professionals uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Alle mantelzorgers en professionals die bij Minters Mantelzorg geregistreerd staan, krijgen het magazine (gratis) via de post toegestuurd. Een digitale versie van het blad kunt u hieronder terugvinden.

1 mei 2020

Mantelzorgers kunnen zich vanaf 18 mei laten testen op corona

Mensen die intensief zorgen voor een (zieke) naaste kunnen zich uiterlijk vanaf 18 mei 2020 laten testen door de GGD als ze klachten hebben. Dit meldt het ministerie van VWS. Het RIVM werkt de voorwaarden hiervoor op dit moment verder uit.

28 april 2020

Citytrainer cursus 2020 gepauzeerd!

“Alles wat je echt wilt bereiken, ligt één stap buiten je comfortzone”, is de slogan waarmee 11 enthousiaste deelnemers woensdag 4 maart aan de start verschenen van de tweede Citytrainer cursus in Vlaardingen. Acht heren en drie dames zijn enthousiast begonnen aan de cursus. Zij worden de tweede lichting Vlaardingse Citytrainers. De groep varieert in leeftijd van 15 t/m 22 jaar. Inmiddels hebben de cursisten bijeenkomst 1 en 2 gevolgd.

In navolging op de aangescherpte maatregelen van de regering tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland is het vervolg van de cursus tot nader order uitgesteld. De cursisten en cursusleiders hebben maandelijks een online meeting om zo met elkaar in contact te blijven.

6 april 2020

Minters en de Wijkteams Vlaardingen zijn extra alert op kwetsbare groepen

Het coronavirus en de daarmee samenhangende maatregelen, en dan met name het fenomeen “social distancing” bemoeilijkt het werk en de werkomstandigheden van onze sociaal werkers enorm. Net als in veel sectoren is nu vooral digitale presentie gevraagd en is samenwerken belangrijker dan ooit. Meer en meer komt in de media de nadruk te liggen op kwetsbare groepen. Wat gebeurt er met het gezin waar normaal gesproken al vaak sprake is van spanningen en ruzies? Hoe gaat het met de oude dame, die geen bezoek meer kan ontvangen en waarvoor alle wekelijkse activiteiten zijn geschrapt? En zijn de kinderen nog veilig bij die ouders die verslavingsproblematiek hebben?

Sommige situaties, waar sociale professionals dag in dag uit aan werken – bijvoorbeeld schulden, kindermishandeling en huiselijk geweld en vechtscheidingen, kunnen in deze bijzondere tijd extra op scherp komen te staan, doordat mensen geïsoleerd zijn, of juist nog dichter op elkaar zitten. Wij willen het beeld dat de media schetst, namelijk dat er grote zorgen zijn omdat deze kwetsbare mensen nu aan hun lot worden overgelaten, recht trekken.

23 maart 2020

Update: corona-maatregelen Minters / Wijkteams Vlaardingen (3)

Het coronavirus houdt ons allen in de greep. Juist in deze tijden hebben we elkaar nodig. De Wijkteams Vlaardingen en Minters willen u blijven ondersteunen en begeleiden ook in deze tijd. We staan u graag met raad en daad terzijde. Maar we moeten ook rekening houden met uw en onze gezondheid en wij dienen de instructies van het RIVM en de regering te volgen. Dat verwachten we ook van u wanneer u ons bezoekt.

18 maart 2020

Gemeente Vlaardingen zorgt voor 24-uurs opvang

Gemeenten hebben van de rijksoverheid het verzoek gekregen om 24-uursopvang te regelen voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Met ingang van woensdag 18 maart coördineert ook Vlaardingen de 24-uursnoodopvang voor kinderen tot 14 jaar.

Deze voorziening kan worden gebruikt door ouders die in Vlaardingen wonen, werken in een cruciaal beroep en behoefte hebben aan opvang in de avond, nacht en in het weekeinde. Doordeweeks overdag kunnen kinderen gewoon terecht bij de eigen school of kinderopvang. Deze noodopvang is bedoeld voor ouders in cruciale beroepen die zelf niet in staat zijn om opvang te regelen. Als er behoefte is aan opvang in de avonduren of in het weekend kunnen ouders contact opnemen met de organisatie Minters. Dat kan door een mail te sturen naar info@wijkteamsvlaardingen.nl of te bellen naar (010) 473 1033. Dit nummer is elke werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 uur.

In het weekend, van vrijdag 16.00 uur tot maandag 9:00 uur kunnen ouders bellen met telefoonnummer (010) 248 4049.

15 maart 2020

Update: corona-maatregelen Minters / Wijkteams Vlaardingen (2)

Zoals eerder gecommuniceerd neemt Minters haar maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Ondanks de genomen maatregelen blijven wij goed bereikbaar, telefonisch en per e-mail en indien de situatie erom vraagt behoort fysiek (persoonlijk) contact nog steeds tot de mogelijkheden.

De hoofdlocatie van Minters aan het Burgemeester van Lierplein 51 te Vlaardingen sluit niet. Fysiek contact voor bewoners met een hulpvraag vermijden we zoveel mogelijk. We ontvangen alleen nog bezoek op afspraak als dat strikt noodzakelijk is en u als bezoeker geen last heeft van griep- of verkoudheidsverschijnselen. Telefonisch en per e-mail zijn wij uiteraard wel bereikbaar.

12 maart 2020

Corona-maatregelen Minters / Wijkteams Vlaardingen (1)

Minters volgt de ontwikkelingen omtrent het corona-virus nauwlettend. De GGD en het RIVM stellen als deskundige partijen adviezen en richtlijnen op, die erop zijn gericht verspreiding van het corona-virus zo veel mogelijk tegen te gaan. Wij vinden de gezondheid en veiligheid van bewoners, medewerkers en alle andere mensen in onze omgeving belangrijk. Daarom volgen wij het advies van het RIVM op. Maar we nemen ook onze eigen maatregelen.

31 januari 2020

Citytrainer is waardevol voor de stad

Citytrainers moeten ook in 2020 de stad Vlaardingen een extra impuls gaan geven. De nieuwe cursus begint in maart 2020. Gaby van Houten van Minters en Sandro Meneghini en Diego Remondo Gomez van Vlaardingen in Beweging, gaan vijftien jongeren opleiden tot Citytrainer en inzetten bij sport- en culturele activiteiten en/of organisaties in de haringstad.

7 november 2019

Mantelzorgers groots onthaald in Vue Bioscoop!

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg maar bij welzijnsorganisatie Minters is er deze week, van zondag 3 november tot en met zaterdag 9 november, nog eens extra aandacht voor mantelzorgers in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. De hele week vinden er activiteiten bij diverse organisaties plaats. Zo vierde Minters de landelijke Dag van de Mantelzorg vandaag met een feestelijke bijeenkomst en een filmmiddag- of avond in de Vue Bioscoop aan het Veerplein in Vlaardingen.

31 oktober 2019

Tijdelijk “nieuwe” bestuurders voor Waterweg Wonen en Minters

Van maandag 18 tot en met woensdag 27 november 2019 vindt er een tijdelijke functiewissel plaats tussen Franc. Bongaerts, bestuurder van Minters en Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder van Waterweg Wonen. Dit gebeurt in het kader van ‘Trading Places’.

Marieke en Franc. kijken enorm uit naar de wissel en zijn ervan overtuigd dat dit niet alleen Waterweg Wonen en Minters, maar ook hen persoonlijk nieuwe inzichten en munitie zal opleveren om de samenwerking tussen beide organisaties verder te versterken. Om daarmee ook te kunnen bijdragen aan het (woon)geluk van hun klanten en het bevorderen van hun zelfredzaamheid. “Franc. en ik gaan nadrukkelijk op zoek naar onbedoelde en onbewuste paarse krokodillen als gevolg van een mogelijk niet handige of niet effectieve samenwerking tussen onze organisaties”.

februari 2019

Wijkteams Vlaardingen ontvangen als eerste wijkteam in Nederland het certificaat Sterk Sociaal Werk! En dat trekt landelijke aandacht.

Antoinette Eilering - Mantelzorgconsulent

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Antoinette Eilering

Functie: Mantelzorgconsulent

"Tijdens een workshop Rouwverwerking na mantelzorg zei een van de deelnemers: 'Ik heb de knop kunnen omzetten en ik heb echt een stap gezet in het rouwproces. Ik bleef er een beetje in hangen en kijk nu weer vooruit.' En dat is precies waar we het als Minters Mantelzorg voor doen!"

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2020 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon