Logo Minters

Dorien zet stappen

Toen Dorien, een alleenstaande moeder, zich begin dit jaar bij het wijkteam meldde, was zij al onder behandeling van GGZ Delfland. De vraag aan het wijkteam luidde: kunnen jullie wat wij doen in de behandeling ook naar de thuissituatie brengen? Dan hebben Dorien en haar 4-jarige dochter er meer aan dan nu het geval is.

Dorien heeft ADHD, een aantal jaren een zwervend bestaan geleid en diverse drugs gebruikt. Zij is liefdevol naar haar kind, maar ze wordt geregeld erg boos en kan die agressie niet goed hanteren. Het wijkteam ondersteunt haar nu bij het op orde krijgen van haar leven en het opvoeden van haar kind. De vaste contactpersoon van het wijkteam heeft de basisschool van het kind ingeschakeld, zodat ook de school betrokken raakt bij de hulpverlening. Dit gebeurt in overleg met de gezinsspecialist van Minters.

Een sleutelrol voor het wijkteam

In de gesprekken tussen Dorien en haar contactpersoon kwam naar voren dat haar sociale netwerk nogal klein is. Bovendien mist ze de steun van haar eigen moeder, de oma van haar kind. Het wijkteam heeft hen weer met elkaar in contact gebracht en stimuleert hen om de familierelatie te herstellen. Daarnaast bespreken ze samen hoe Dorien haar sociale netwerk kan vergroten en weer meer kan deelnemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld door eens een ouderavond op school te bezoeken en meer dan ze voorheen deed gesprekjes aan te knopen met mensen in haar directe omgeving. Nu al is duidelijk dat Dorien steeds meer zelfvertrouwen krijgt, omdat ze zelf ook ervaart dat ze stappen zet. Ook voor haar kind is er meer rust gekomen, want Dorien heeft minder woedeaanvallen en meer plezier. De combinatie van behandeling en medicatie via GGZ Delfland en begeleiding in de dagelijkse praktijk door het wijkteam heeft succes!

Eigen functioneren & Relaties

Marco Wolvers - Sociaal raadsman

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Marco Wolvers

Functie: Sociaal raadsman

LinkedIn

“Heb je een zorgverzekering, een huurhuis en/of kinderen, dan heb je misschien recht op een tegemoetkoming in de kosten die je daarvoor maakt. Hiervoor bestaan verschillende toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. Helaas ontstaan daardoor ook veel problemen. Wil je het aanvragen of moet je terugbetalen en denk je dat het niet klopt? Samen kijken we naar een oplossing!”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon