Logo Minters

Ondersteuning vrijwilligers en bewonersorganisaties Westwijk

Maatschappelijke participatie bevorderen van inwoners van Vlaardingen van 18 jaar en ouder.

Werkwijze

  • Activeren en coachen van vrijwilligers en bewonersorganisaties bij het ontwikkelen van nieuwe projecten en doorontwikkelen van bestaande initiatieven.

  • Ondersteunen van de vrijwilligers bij de voorbereiding en de uitvoering van de initiatieven in de eigen straat, buurt of wijk.

  • Verbindingen tot stand brengen en onderhouden binnen het netwerk van bewoners en vrijwilligers, waardoor hun initiatieven blijvend versterkt worden.

Aantal bijeenkomsten

In overleg met de vrijwilligers en de bewonersorganisaties.

Kosten

Hieraan zijn voor de vrijwilligers en de bewonersorganisaties geen kosten verbonden.

Doel en aanmelding

Wat willen wij hiermee bereiken?

Wij willen de maatschappelijke participatie van bewoners in de Westwijk bevorderen door deze vrijwilligers en bewonersorganisaties te coachen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten in hun wijk(centrum).

Hoe verloopt de aanmelding?

T 010 435 10 22

E info@minters.nl

Repair Café Vlaardingen

In Wijkcentrum West

Repair Café wil het zelf repareren van (gebruiks-)voorwerpen stimuleren. Dit is goed voor het milieu én je portemonnee, maar ook erg leuk om te doen! Elke eerste zaterdag van de maand kun je hier van 9.30-12.00 uur terecht met kapotte kleding, een kapotte fietsband, een lekkend strijkijzer enzovoort. Samen met een vrijwilliger ga je dan aan de slag om het apparaat nieuw leven in te blazen.

Sebastiaan Kardol - Jongerenwerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Sebastiaan Kardol

Functie: Jongerenwerker

“Ik betrek jongeren in Holy bij de samenleving en coach hen bij het zelf invulling geven aan positieve vormen van vrijetijdsbesteding. Zo organiseren jongeren in jongerencentrum Europe activiteiten voor kinderen uit de buurt, maar ook voor henzelf zoals het bouwen van een rapstudio die nu wekelijks in gebruik is om muziek te maken, teksten te schrijven en op te nemen."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2020 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon