Logo Minters

Op tijd ingegrepen

Een leerkracht van de basisschool maakt zich zorgen over Mohammed (7), een leergierige en aardige jongen. Maar soms is zijn gedrag opeens anders. Dan vraagt hij negatieve aandacht, praat over doodgaan en opgegeten worden en loopt onrustig door het klaslokaal. De leerkracht praat erover met Nurdan, de moeder van Mohammed. Niet veel later belt Nurdan naar het steunpunt. Ze vertelt dat de leerkracht zich zorgen maakt over het afwijkende gedrag van hun oudste zoon en dat zij ook zo haar zorgen heeft…

Als gezinsspecialist ga ik op huisbezoek. Ik stel voor dat de vader ook bij het gesprek aanwezig zal zijn. Gelukkig is dat het geval. Hij begint meteen te vertellen over zijn problemen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het eindeloze wachten op een verblijfsvergunning. Hij geeft toe dat hij daar af en toe zo gefrustreerd van raakt dat hij de controle verliest. Hij gaat dan schreeuwen en gebruikt soms fysiek geweld tegen zijn vrouw en kinderen. Hij mag geen werk zoeken en geen opleiding volgen. Geen verblijfsvergunning betekent ook: minder inkomen. Vader zegt dat als hij eenmaal een verblijfsvergunning heeft – waarbij hij hulp krijgt van Vluchtelingenwerk Nederland – alles beter zal gaan.

Afspraken

Ik zeg zijn frustratie te begrijpen en dat ik onder de indruk ben van de open wijze waarop hij over zijn gedrag spreekt, maar dat ik wil hem wijzen op de negatieve gevolgen ervan voor Mohammed. Ik vraag hem hoe hij dit zou kunnen voorkomen. Hij geeft aan dat hij zich niet gerealiseerd heeft dat zijn zoontje zoveel last heeft van zijn gedrag. Hij is hiervan geschrokken en belooft beterschap. We maken enkele afspraken. Ik zet ze op papier en laat dit door beide ouders ondertekenen. We maken een vervolgafspraak na vier weken. Als ik hen weer spreek, blijken de afspraken goed te hebben geholpen. Na nog eens zes weken neem ik contact op met Nurdan. Zij zegt dat het geweld grotendeels is gestopt. Er is nog wel eens ruzie, maar zij en haar man proberen dit voor de kinderen niet te hoog te laten oplopen.

Opvoeden & Opgroeien

Jorien Wassenaar - Participatiemedewerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Jorien Wassenaar

Functie: Participatiemedewerker

"Ik ondersteun mensen bij het in kaart brengen van persoonlijke behoeften zoals: in contact komen met anderen, maar het kan ook gaan om gezamenlijke behoefte, bijvoorbeeld: iets doen aan de verpaupering van de wijk. Ik help de bewoners bij het maken van een plan van aanpak én bij de uitvoering hiervan. Dan zie je dat mensen (her)ontdekken over hoeveel talent, kennis en vaardigheden ze zelf beschikken om er (alleen of met elkaar) vorm aan te geven.”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon