Logo Minters

Kom op voor jezelf (12-16 jaar)

Vind jij het moeilijk om voor jezelf op te komen? Je grens aan te geven? En weet je niet goed hoe je deze situaties aan moet pakken? Dan is de training 'Kom op voor jezelf' misschien iets voor jou. Tijdens deze training leer je in acht bijeenkomsten op te komen voor jezelf en je kwaliteiten op een goede manier in te zetten. Tijdens de training leren we van elkaar en helpen we elkaar om met moeilijke situaties om te gaan.

Werkwijze

  • oefenen van vaardigheden en nieuw gedrag;

  • door cursusleiding ingebrachte voorbeelden bespreken;

  • elkaar tips geven.

Aantal bijeenkomsten

acht wekelijkse bijeenkomsten van 1½ uur.

Wanneer en waar

Eerste bijeenkomst: donderdag 4 april van 16.00 tot 17.30 uur.

Plaats: Burgemeester Van Lierplein 51, Vlaardingen.

Kosten

Deelname aan deze cursus is gratis.

Doel en aanmelding

Wat heb je aan deze cursus?

Na afloop van deze cursus ben je beter in staat om:

  • voor jezelf op te komen;

  • te begrijpen wat de oorzaken en gevolgen zijn van wat je doet;

  • problemen anders aan te pakken;

  • nee te zeggen;

  • (meer) zelfvertrouwen te ontwikkelen;

  • om te gaan met kritiek.

Hoe verloopt de aanmelding?

T 010 435 10 22

E info@minters.nl

Abdelakil Benomar - Participatiemedewerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Abdelakil Benomar

Functie: Participatiemedewerker

Facebook

"Bewoners zeggen bijvoorbeeld dat ze een straatspeeldag willen organiseren. Binnen de kaders die daarvoor bestaan, helpen wij de bewoners zo'n idee verder uit te werken en met succes uit te voeren."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2020 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon