Logo Minters

Een ervaren moeder, een jonge leerkracht en een directeur die de kool en de geit wil sparen

Een directeur van een basisschool belt op en wil advies over een conflict tussen een moeder en een leerkracht die zelf ook kinderen heeft op deze school. Het is al een lang lopend conflict. Omdat de directeur vindt dat hij verschillende belangen heeft, lijkt het hem beter als ik – ik ben de gezinsspecialist op school – als onafhankelijk bemiddelaar optreed.

Uit het gesprek dat ik met de moeder heb, wordt duidelijk dat zij van mening is dat het kind van de leerkracht wordt voorgetrokken ten opzichte van haar eigen kind dat ook in deze klas zit. De moeder is een bij de school betrokken, positiefkritische vrouw met het hart op de tong. Zij heeft de leerkracht een paar keer aangesproken op haar bevinding dat deze zijn eigen kind anders behandelt dan de andere kinderen in de klas. De leerkracht, die jong en onervaren is, ontkent dit in alle toonaarden, waardoor er van een gesprek weinig terechtkomt. De moeder vindt bovendien dat de directeur niet constructief bijdraagt, maar juist wegloopt voor zijn professionele verantwoordelijkheid. Ik adviseer de moeder om bij haar gevoel te blijven en om van daaruit te reageren met een ik-boodschap in plaats van met een jij-boodschap. Op deze manier kan ze uit de strijd blijven en zeggen wat ze vindt. Ik leer haar tevens om met haar reactie te wachten totdat de ander haar daarvoor de tijd geeft.

Verschillende rollen

Daarna spreek ik de leerkracht. Hij heeft moeite met communiceren, schiet snel in de verdediging en maakt het probleem meteen persoonlijk. Hierdoor verliest hij zijn professionele houding uit het oog. Hij kan niet adequaat omgaan met de wat impulsief overkomende moeder. Ik leg hem uit dat zij zich niet serieus genomen voelt en handelt vanuit frustratie. Hierdoor zit ze in een verwijtende rol. Ik geef de leerkracht inzicht in zijn manier van reageren door een rollenspel. Vervolgens geef ik hem communicatietips en leg hem uit hoe hij zich in dit soort situaties kan opstellen. Dan ga ik nog kort in op de omstandigheid dat een van zijn kinderen in zijn eigen klas zit, iets wat misschien niet altijd eenvoudig is. Hij is voor hen immers zowel vader als onderwijzer. Hij beaamt dat, maar vindt het moeilijk om daarmee om te gaan. Hij vindt het ook moeilijk om te reageren op opmerkingen en eventuele klachten van ouders. Tot slot blijkt dat hij meer steun van de directeur zou willen hebben, maar daar niet om heeft gevraagd.

Een professionele houding en wederzijds respect

Later bespreek ik mijn bevindingen met de directeur. Ik adviseer hem zijn leerkracht een coachingstraject te laten volgen om (dreigende) conflictsituaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Ik merk tevens op dat hij als professional ouders, dus ook deze moeder, serieus moet nemen en ruimte moet geven om frustraties over schoolzaken te kunnen uiten. Het gaat er niet direct om oplossingen aan te dragen, maar het gaat wel om luisteren en begrip tonen. Bovendien moet hij als leidinggevende de kaders aangeven waarbinnen er gewerkt wordt. De directeur geeft aan dat hij deze conflictsituatie heeft onderschat en zowel naar zijn medewerker als naar de moeder toe te afwachtend en nietszeggend heeft gereageerd. Wat mij betreft hoeft er niet direct een oplossing te zijn voor wat er speelt. De kinderen zitten nu eenmaal in die klas en ouders hebben daar een mening over. Wel heb ik een bijdrage kunnen leveren aan het open en duidelijk communiceren over inhoudelijke kwesties, waardoor partijen zich (meer) gesteund, begrepen en gerespecteerd voelen.

Opvoeden & Opgroeien

Astrid Solter - Teamleider Wijkteam Vlaardingen Holy

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Astrid Solter

Functie: Teamleider Wijkteam Vlaardingen Holy

"Zorgen dat mensen zelf weer verder kunnen met hun leven, daar doe ik dit werk voor!"

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon