Logo Minters

Gedeelde zorgen zijn halve zorgen

Tijdens het intakegesprek vertelt de 18-jarige Alenka me ze dat ze veel last heeft van spanningshoofdpijn. Ze weet zelf niet hoe dat komt en uit medisch onderzoek is niets bijzonders naar voren gekomen. Alenka is de oudste van vier kinderen en van Wit-Russische afkomst. Ze is in Nederland opgegroeid. Haar ouders spreken onze taal slecht, maar nemen hun dochter ‘gewoon’ mee als tolk als ze naar de dokter of bijvoorbeeld de school van de jongere kinderen gaan. Sinds twee jaar heeft Salina ook de verantwoordelijkheid voor de administratie in huis.

Tijdens de vervolggesprekken blijkt dat Alenka zich in haar leer-werktraject – ze is assistent-leidster in de kinderopvang – overdreven verantwoordelijk voelt. Zij probeert altijd alle problemen op te lossen, ook die van haar collega’s. Ze heeft moeite met het aangeven van haar grenzen. Daardoor is ze overbelast geraakt.

Zelf veranderen helpt

We hebben uitgebreid gesproken over haar rol van ‘probleemoplosser’ en vervolgens bekeken of zij deze rol nog wilde vervullen. Ze zei: “Een deel van mij zal altijd blijven zorgen, maar ik moet ook goed voor mezelf zorgen.” Maar gezien haar culturele achtergrond, waarin collectieve en gezinsbelangen belangrijker zijn dan individuele belangen, zal dit moeilijk uitvoerbaar zijn. Ze is begonnen met het aanpakken van situaties op haar werk. Ze zegt nu vaker nee als collega’s haar dingen vragen die niet bij haar takenpakket horen. Daardoor is de werkdruk al wat afgenomen. Alenka voelt zich trots omdat er dingen veranderen doordat zijzelf verandert.

Minder hoofdpijn

De verandering in de thuissituatie was onze volgende stap. Eerst hebben we geïnventariseerd waar verbeteringen mogelijk waren. Zo konden de zorgtaken eerlijker worden verdeeld over de andere gezinsleden. Ook ging Alenka in gesprek met haar ouders. Dit was erg moeilijk voor haar want ze sprak uit loyaliteit met haar ouders bijna nooit over haar eigen gevoelens. Haar ouders waren verbaasd; ze hadden niet in de gaten dat hun dochter het zo moeilijk had met haar taak binnen het gezin. Doordat ze langzaam maar zeker meer van zichzelf liet zien en het tijdig aangaf als het haar teveel werd, kregen de anderen de kans om rekening met haar te houden en taken over te nemen. Toen ik Alenka onlangs sprak, bleek ze al veel minder hoofdpijn te hebben terwijl ze zich meer gezien en gewaardeerd kon voelen.

Opvoeden & Opgroeien

Marco Wolvers - Sociaal raadsman

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Marco Wolvers

Functie: Sociaal raadsman

LinkedIn

“Heb je een zorgverzekering, een huurhuis en/of kinderen, dan heb je misschien recht op een tegemoetkoming in de kosten die je daarvoor maakt. Hiervoor bestaan verschillende toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. Helaas ontstaan daardoor ook veel problemen. Wil je het aanvragen of moet je terugbetalen en denk je dat het niet klopt? Samen kijken we naar een oplossing!”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon